browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Arhiva apeluri

http://gal-tam.ro/wp-content/uploads/2023/07/APEL-SIMPLIFICAT-2-2023-M5-6A-EURI-2.pdf
http://gal-tam.ro/wp-content/uploads/2023/07/APEL-SIMPLIFICAT-2-2023-M5-6A-EURI-2.pdf
 

Nota de constatare 18.11.2019

Nota de constatare 07.02. 2019

Nota de constatare 03.01.2019

Apeluri de Selectie – Sesiuna 1/2018

Anunt prelungire apeluri selectie M4.3A si M9.6B GAL TAM 29.10.2018

Anunț-Prelungire apeluri selecție M7.6A și M10.6B – august 2018

ANUNȚ-Prelungire apeluri selecție M7.6A și M10.6B – mai 2018

Apel M1-2A forma simplificata 2018

Apel M1-2A forma detaliata 2018

Apel M9-6B forma simplificata 2018

Apel M9-6B forma detaliata 2018

Apel M8-6B forma simplificata 2018

Apel M8-6B forma detaliata 2018

Apel M6-6A forma simplificata 2018

Apel M6.6A forma detaliata 2018

Apel M5-6A forma simplificata 2018

Apel M5-6A forma detaliata 2018

ERATĂ-Decalare apeluri selecție 2018

Apel M2-2B forma simplificata 2018

Apel M2-2B forma detaliata 2018

Apel M4-3A forma simplificata 2018

Apel M4-3A forma detaliata 2018

Apel M7-6A forma simplificata 2018

Apel M7-6A forma detaliata 2018

Apel M10-6B forma simplificata 2018

Apel M10-6B forma detaliata 2018

Centralizator apeluri si rapoarte GAL TAM – dec.2017

SUME PUBLICE RAMASE PENTRU APEL SELECTIE AFERENT LUNII NOIEMBRIE

SUME PUBLICE RAMASE PENTRU APEL SELECTIE AFERENT LUNII OCTOMBRIE

Apel M1.2A – Septembrie 2017 – forma simplificata

Apel M1.2A – Septembrie 2017 – forma detaliata

APEL M2.2B – August 2017 – forma simplificata

APEL M2.2B – August 2017 –  forma detaliata

Apel M3.3A – Septembrie 2017 – forma simplificata

Apel M3.3A – Septembrie 2017 –  forma detaliata

Apel M4.3A – August 2017 – forma simplificata

Apel M4.3A – August 2017 – forma detaliata

APEL M5.6A – August 2017 – forma simplificata

APEL M5.6A – August 2017 – forma detaliata

Apel M6.6A – August 2017 – forma simplificata

Apel M6.6A – August 2017 – forma detaliata

Apel M7.6A – Septembrie 2017 – forma simplificata

Apel M7.6A – Septembrie 2017 – forma detaliata

Apel M8.6B – August 2017 – forma simplificata

Apel M8.6B – August 2017 – forma detaliata

Apel M9.6B – Septembrie 2017 – forma simplificata

Apel M9.6B – Septembrie 2017 – forma detaliata

Apel M10.6B – Septembrie 2017 – forma simplificata

Apel M10.6B – Septembrie 2017 – forma detaliata

Apel 421 februarie 2015

Apel 112 forma prescurtata februarie 2015

Apel 421 forma prescurtata februarie 2015

AS 112 Sesiunea februarie 2015

Apeluri de selectie sesiunea 1 – 2017:

ANUNȚ PRELUNGIRE Apeluri de Selecție

APEL DE LANSARE SESIUNE DEPUNERE PROIECTE M1.2A SI M3.3A

APEL DE LANSARE SESIUNE DE DEPUNERE PROIECTE M2.2B si M5.6A

APEL DE LANSARE SESIUNE DE DEPUNERE PROIECTE M4.3A, M6.6A SI M8.6B

APEL LANSARE SESIUNE DEPUNERE PROIECTE M7.6A SI M10.6B

APEL DE LANSARE SESIUNE DEPUNERE PROIECTE M9.6B

AS 112 Sesiunea ianuarie

Apel 112 forma prescurtata

Apel 322 forma prescurtata dec1

Apel 322 sesiunea dec1

Apel 421 dec1

Apel 421 forma prescurtata dec1

Apeluri de selectie sesiunea 2 – 2014

Apeluri de selectie sesiunea 1 – 2014

Anunt privind  prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru masurile 121, 313 si 421.

Apel selectie Masura 125 – sesiunea martie 2014

Apel selectie Masura 125 – forma prescurtata martie 2014

Anunt privind prelungirea duratei apelului de selectie si majorarea fondurilor disponibile pentru masurile 112, 312 si 322 – 13.03.2014

Apel selectie Masura 312 – sesiunea martie 2014

Apel selectie Masura 121 – sesiunea martie 2014

Apel selectie Masura 112 – sesiunea martie 2014

Apel selectie Masura 322 – sesiunea martie 2014

Apel selectie Masura 313 – sesiunea martie 2014

Apel Masura 112 – forma prescurtata sesiunea martie 2014

Apel Masura 121 – forma prescurtata sesiunea martie 2014

Apel Masura 312 – forma prescurtata sesiunea martie 2014

Apel Masura 322 – forma prescurtata sesiunea martie 2014

Apel Masura 313 – forma prescurtata sesiunea martie 2014

Apel Masura 421 – forma prescurtata sesiunea februarie 2014

Apel Masura 421 – sesiunea februarie 2014

Apeluri de selectie sesiunea 4 – 2013

ANUNT PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE MASURILE 312, 322, 421

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 121 DIN 04.12.2013

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 121 DIN 04.12.2013 FORMA PRESCURTA

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 125 DIN 04.12.2013

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 125 DIN 04.12.2013 FORMA PRESCURTA

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 312 DIN 04.12.2013

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 312 DIN 04.12.2013 FORMA PRESCURTA

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 322 DIN 04.12.2013

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 322 DIN 04.12.2013 FORMA PRESCURTA

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 421 DIN 04.12.2013

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 421 DIN 04.12.2013 FORMA PRESCURTA

Apeluri de selectie sesiunea 3 – 2013

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 112 DIN 14.10.2013 FORMA SCURTA

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 112 DIN 14.10.2013

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 121 DIN 14.10.2013 FORMA SCURTA

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 121 DIN 14.10.2013

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 125 DIN 14.10.2013 FORMA SCURTA

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 125 DIN 14.10.2013

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 312 DIN 05.10.2013 FORMA SCURTA

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 312. DIN 14.10.2013

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 313 DIN 05.11.2013

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 322 DIN 14.10.2013 FORMA SCURTA

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 322 DIN 14.10.2013

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 421 DIN 14.10.2013 FORMA SCURTA

Apeluri de selectie sesiunea 2 – 2013

ANUNT PRELUNGIRE  APELURI SELECTIE 14.08.2013 PENTRU MASURILE 112,121,313,322.

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 112 DIN 11.07.2013 FORMA SCURTA

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 112 DIN 11.07.2013

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 121 DIN 09.07.2013

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 121. DIN 11.07.2013 FORMA SCURTA

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 313 DIN 11.07.2013 FORMA SCURTA

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 313 DIN 11.07.2013

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 322 DIN 11.07.2013 FORMA SCURTA

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 322 DIN 11.07.2013

PRELUNGIRE APELURI SELECTIE MASURA 313 DIN  19.11.2013

Apeluri de selectie sesiunea 1 – 2013

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 112 DIN.15.03.2013

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 112 DIN 15.03.2013

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 121 DIN 06.03.2013

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 123 DIN 06.03.2013

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 141 DIN 06.03.2013

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 221 DIN 27.07.2013

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 312 DIN 06.03.2013

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 313 DIN 06.03.2013

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 322 DIN 06.03.2013

APEL SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE  MASURA 421 DIN 27.07.2013

ERATA APELURI SELCTIE 06.03.2013 pentru masurile 121,123, 312,313.

PRELUNGIRE APELURI SELECTIE 30.04.2013 pentru masurile 121,123,141,312,313,322.