browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Despre LEADER

Ce este „LEADER”?

LEADER (franceză: „Liaison entre actions de développement de l’économie rurale”, română „legături între acțiuni pentru dezvoltarea economiei rurale”) este un program al Uniunii Europene, prin care s-a promovat, din 1991, în model de proiecte de inovare în zonele rurale.

Grupurile de Acțiune Locală elaborează cu părțile interesate locale planuri de dezvoltare adaptate pentru regiunea lor. Scopul este de a ajuta regiunile rurale ale Europei pe calea spre o dezvoltare independentă. Datorită utilizării cu succes în perioada 1991 – 2005, abordarea LEADER a fost inclusă din 2006 ca o axă principală în „Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală”.

Șapte elemente sunt significante pentru abordarea LEADER:

  1. Elaborarea și implementarea strategiilor după principiul „de jos în sus” (bottom-up)
  2. Parteneriate publice-private locale: grupuri de acțiune locală (GAL)
  3. Acțiuni integrate și multisectorale
  4. Inovare
  5. Cooperare
  6. Crearea de rețele (networking)
  7. Planuri de dezvoltare locală

 

(sursă: http://de.wikipedia.org/wiki/LEADER)