Ghidul Solicitantului M8.6B „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” + Anexe (21.10.2021)

Categories: Articole | Comentariile sunt închise pentru Ghidul Solicitantului M8.6B „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” + Anexe (21.10.2021)

GHIDUL SOLICITANTULUI M4.3A + ANEXE „Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative” versiunea 09.03.2021

Categories: Articole | Comentariile sunt închise pentru GHIDUL SOLICITANTULUI M4.3A + ANEXE „Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative” versiunea 09.03.2021

GHIDUL SOLICITANTULUI M8.6B + ANEXE „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” versiunea 04.03.2021

Categories: Articole | Comentariile sunt închise pentru GHIDUL SOLICITANTULUI M8.6B + ANEXE „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” versiunea 04.03.2021

Ghidul Solicitantului M7.6A Investitii pentru ocuparea grupurilor marginalizate vers 13.03.2020 + ANEXE

Apel Selectie FORMA detaliata M7.6A 13.03.2020.compressed

Apel Selectie FORMA simplificata M7.6A 13.03.2020 avizat

Ghidul Solicitantului M7.6A Investitii pentru ocuparea grupurilor marginalizate 13.03.2020

Anexa 1-Cerere-Finantare-Investitii M7.6A 13.03.2020 (Excel)

Anexa 1-Cerere-Finantare-Investitii M7.6A 13.03.2020 (PDF)

Anexa 1 Cerere Finantare SERVICII M7.6A-13.03.2020

Anexa 2-Studiu-de-Fezabilitate-editabil

Anexa 3 Memoriu-Justificativ

Anexa 4 Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa-5-Fisa-masurii-M7.6A

Anexa-6-Model-Hotarare-Consiliu-Local-privind-implementare_proiect

Anexa 7 Declaratie-proprie-raspundere-SUSTENABILITATE

Anexa 8 Declaratie-proprie-raspundere-FINANTARE-SIMILARA

Anexa 9 Declaratie-proprie-raspundere-RAPORTARE

Anexa 10 Procedura-de-evaluare-și-selecție-a-proiectelor-depuse-în-cadrul-SDL

Anexa-11-Fisa-de-verificare-a-conformitatii-si-eligibilitatii-M7.6A-2020

Anexa-12-Metodologia-de-verificare-a-conformitatii-M7.6A-2020

Anexa-13-Metodologia-de-verificare-a-eligibilitatii-M7.6A-2020

Anexa-14-Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-selectie-M7.6A-2020

Anexa-15-Metodologie-verificare-criterii-de-selectie-M7.6A-2020

Categories: Articole | Tags: , , , , , | Comentariile sunt închise pentru Ghidul Solicitantului M7.6A Investitii pentru ocuparea grupurilor marginalizate vers 13.03.2020 + ANEXE

Ghidul Solicitantului M8-6B Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” vers 10.03.2020 + ANEXE

Apel Selectie M8.6B FORMA simplificata 10.03.2020

Apel Selectie M8-6B FORMA detaliata 10.03.2020

Ghidul Solicitantului M8-6B Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” 10.03.2020

Anexa-1-Cerere-de-finantare-M8.6B-EXCEL

Anexa 2 Studiul_de_Fezabilitate

Anexa 2.1Memoriu-Justificativ

Anexa 3 Lista_localitati_din_Zona_Montana

Anexa 4 Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa 5 Raport-privind-utilizarea-fondurilor

Anexa 6 Fisa MasuriiM8.6B 2020    

Anexa 7 Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3

Anexa 8 Studiu_potential_socio_economic_de_dezvoltare_zone_rurale

Anexa 9 Lista_localitatilor_aglomerarilor_cu_proiecte_de_investitii_in_apa_uzata_neconforme_

Anexa 10 Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect1

Anexa 11 Declaratie-proprie-raspundere-SUSTENABILITATE

Anexa 12 Declaratie-proprie-raspundere-FINANTARE-SIMILARA

Anexa 13 Declaratie-proprie-raspundere-RAPORTARE

Anexa 14 Procedura-de-evaluare-și-selecție-a-proiectelor-depuse-în-cadrul-SDL

Anexa 15 CE08 Fisa_verificare_conformitate_eligibilita teM8_6B 2020

Anexa 16 Metodologie_verificare_conformitate_M8_6B 2020

Anexa 17 Metodologie_evaluare_eligibiltate_M8_6B 2020

Anexa 18- CS08 -Fisa_evaluare_criterii_selectie

Anexa 19 – Metodologie verificare criterii de selectie  

Categories: Articole | Tags: , , , , | Comentariile sunt închise pentru Ghidul Solicitantului M8-6B Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” vers 10.03.2020 + ANEXE

Ghidul Solicitantului M10.6B Investiții pentru educația copiilor din grupurile marginalizate + ANEXE vers 18.11.2019

Apel Selectie M10.6B FORMA SIMPLIFICATA 18.11.2019

Ghidul Solicitantului M10.6B 2019 Investiții pentru educația copiilor din grupurile marginalizate 18.11.2019

Anexa 1 Cerere Finantare editabila masura M106B

Anexa 2-Studiul-de-Fezabilitate-_editabil

Anexa 3 Memoriu-Justificativ

Anexa 4 Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa 5-Fisa masurii M10.6B 

Anexa-6-Model-Hotarare-consiliu-local-privind-implementare_proiect-1

Anexa-7-Declaratie-proprie-raspundere-SUSTENABILITATE-1

Anexa-8-Declaratie-proprie-raspundere-FINANTARE-SIMILARA-1

Anexa-9-Declaratie-proprie-raspundere-RAPORTARE-1 

Anexa 10 Procedura-de-evaluare-și-selecție-a-proiectelor-depuse-în-cadrul-SDL

Anexa 11 Fisa-de-verificare-a-conformitatii si eligibilitatii M10 6B

Anexa 12 Metodologia de verificare a conformitatii M10 6B

Anexa13-Metodologia-de-verificare-a-eligibilitatii-M10-6B

Anexa 14 Fisa de verificare criterii de selectie M10.6B

Anexa 15 Metodologie verificare criterii de selectie M 10 6B 

 

Categories: Articole | Tags: , , , , | Comentariile sunt închise pentru Ghidul Solicitantului M10.6B Investiții pentru educația copiilor din grupurile marginalizate + ANEXE vers 18.11.2019

GHIDUL_SOLICITANTULUI M5.6A Sprijinirea înființării de noi activități economice non-agricole + ANEXE 18.09.2019

Apel M5-6A forma simplificata 18.09.2019

GHIDUL_SOLICITANTULUI M5.6A Sprijinirea înființării de noi activități economice non-agricole 18.09.2019

Anexa 1 Cerere Finantare M5.6A EXCEL

Anexa-2-Model Plan de Afaceri M5.6A corespondent sM6.2

Anexa 3- Contract_de_Finantare

Anexa 4 Procedura-de-evaluare-și-selecție-a-proiectelor-depuse-în-cadrul-SDL

Anexa 5 FISA MASURII M5.6A

Anexa 6.1 -Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa 6.2-Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)_

Anexa 6.3-Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate

Anexa 6.4-Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02

Anexa 7-Lista_codurilor_CAEN_eligibile

Anexa 8-Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor

Anexa 9-Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat

Anexa 10-Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice

Anexa 11-Lista_ariilor_naturale_protejate

Anexa 12-Instructiuni_evitare_conditii_artificiale 

Anexa-13-Declaratie-raportare-GAL-TAM-

Anexa-14-CE05-Fisa-de-verificare-a-conformitatii-si-eligibilitatii-M5.6A

Anexa-15-Metodologie-verificare-conformitate-M6

Anexa-16-Metodologie-verificare-eligibilitate-M5

Anexa 17 CS05 Fisa_evaluare_criterii_selectie_M5.6A

Anexa-18-METODOLOGIE-VERIFICARE-CRITERII-DE-SELECTIE-M5

Anexa 19 Declarație pe propria răspundere sprijin forfetar

Anexa-20-Declaratie-creare-loc-de-munca

Categories: Articole | Tags: , , , , , | Comentariile sunt închise pentru GHIDUL_SOLICITANTULUI M5.6A Sprijinirea înființării de noi activități economice non-agricole + ANEXE 18.09.2019

GHIDUL SOLICITANTULUI M8.6B „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” +ANEXE VERS IUNIE 2019 (18.06.2019)

Apel M8 6B FORMA simplificata 18.06.2019

Ghidul Solicitantului M8-6B Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” 18.06.2019

Anexa-1-Cerere-de-finantare-M8.6B-EXCEL

Anexa 2 Studiul_de_Fezabilitate Anexa 2.1Memoriu-Justificativ

Anexa 3 Lista_localitati_din_Zona_Montana

Anexa 4 Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa 5 Raport-privind-utilizarea-fondurilor

Anexa 6 Fisa Masurii M8.6B 2019

Anexa 7 Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3

Anexa 8 Studiu_potential_socio_economic_de_dezvoltare_zone_rurale

Anexa 9 Lista_localitatilor_aglomerarilor_cu_proiecte_de_investitii_in_apa_uzata_neconforme_

Anexa 10 Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect1

Anexa 11 Declaratie-proprie-raspundere-SUSTENABILITATE

Anexa 12 Declaratie-proprie-raspundere-FINANTARE-SIMILARA

Anexa 13 Declaratie-proprie-raspundere-RAPORTARE

Anexa 14 Procedura-de-evaluare-și-selecție-a-proiectelor-depuse-în-cadrul-SDL

Anexa 15 CE08 Fisa verificare conformitate si elgibilitate M8.6B

Anexa 16 Metodologie verificare conformitate M8.6B

Anexa 17 Metodologie verificare eligibilitate M8.6B

Anexa 18 CS08 Fisa evaluare criterii de selectie M8.6B

Anexa 19 Metodologie verificare criterii de selectie M8.6B

 

Categories: Articole | Comentariile sunt închise pentru GHIDUL SOLICITANTULUI M8.6B „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” +ANEXE VERS IUNIE 2019 (18.06.2019)

GHIDUL SOLICITANTULUI M5.6A „Sprijinirea înființării de noi activități economice non-agricole” + ANEXE VERS IUNIE 2019 (18.06.2019)

Apel M5.6A FORMA simplificata avizat 18.06.2019

GHIDUL_SOLICITANTULUI M5.6A Sprijinirea înființării de noi activități economice non-agricole 18.06.2019

Anexa 1 Cerere Finantare M5.6A EXCEL

Anexa-2-Model Plan de Afaceri M5.6A corespondent sM6.2

Anexa 3- Contract_de_Finantare

Anexa 4 Procedura-de-evaluare-și-selecție-a-proiectelor-depuse-în-cadrul-SDL

Anexa 5 Fisa masurii M5.6A

Anexa 6.1 -Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa 6.2-Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)_

Anexa 6.3-Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate

Anexa 6.4-Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02

Anexa 7-Lista_codurilor_CAEN_eligibile   

Anexa 8-Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor   

Anexa 9-Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat

Anexa 10-Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice

Anexa 11-Lista_ariilor_naturale_protejate

Anexa 12-Instructiuni_evitare_conditii_artificiale

Anexa-13-Declaratie-raportare-GAL-TAM-

Anexa-14-CE05-Fisa-de-verificare-a-conformitatii-si-eligibilitatii M5.6A

Anexa-15-Metodologie-verificare-conformitate-M5.6A

Anexa-16-Metodologie-verificare-eligibilitate-M5.6A

Anexa 17 CS05 Fisa_evaluare_criterii_selectie_M5.6A

Anexa-18-Metodologie-verificare-criterii-de-selectie M5.6A

Anexa 19 Declarație pe propria răspundere sprijin forfetar  

Anexa-20-Declaratie-creare-loc-de-munca

Categories: Articole | Comentariile sunt închise pentru GHIDUL SOLICITANTULUI M5.6A „Sprijinirea înființării de noi activități economice non-agricole” + ANEXE VERS IUNIE 2019 (18.06.2019)

Ghidul Solicitantului M6.6A „Investiții pentru crearea și dezvoltarea de activități neagricole” + ANEXE 01.04.2019

Apel Selectie M6.6A FORMA detaliata 01.04.2019

Ghidul Solicitantului M6.6A 2019 Investiții pentru crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Anexa 1 Cerere Finantare M6.6A EXCEL vers martie 2019

Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari_

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

Anexa_3_-_Model_Contract_de_Finantare_sM6.4

Anexa 4 Procedura-de-evaluare-și-selecție-a-proiectelor-depuse-în-cadrul-SDL

Anexa 5 FISA MASURII M6.6A 2019

Anexa_5.1_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private

Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_

Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_

Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor

Anexa_9_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat

Anexa_10_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice

Anexa_11_Lista_ariilor_naturale_protejate

Anexa_12_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_sM6.4

Anexa-13-Metodologie-de-verificare-criterii-de-selectie M6 2019

ANEXA_14_Metodologie_verificare_conformitate_M6 2019

ANEXA_15_Metodologie_evaluare_eligibiltate_M6 2019

ANEXA_16_Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-selectie-M6 2019

ANEXA_17_Metodologie_evaluare_criterii_selectie_M6 2019

Categories: Articole | Comentariile sunt închise pentru Ghidul Solicitantului M6.6A „Investiții pentru crearea și dezvoltarea de activități neagricole” + ANEXE 01.04.2019