browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

GHIDUL SOLICITANTULUI M8.6B „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” +ANEXE VERS APRILIE 2018

Posted by on aprilie 19, 2018

GHIDUL SOLICITANTULUI M8-6B Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică 2018

Anexa-1-Cerere-de-finantare-M8.6B-EXCEL

Anexa 2 Studiul_de_Fezabilitate Anexa 2.1Memoriu-Justificativ

Anexa 3 Lista_localitati_din_Zona_Montana

Anexa 4 Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa 5 Raport-privind-utilizarea-fondurilor

Anexa 6-Fisa masurii M8

Anexa 7 Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3

Anexa 8 Studiu_potential_socio_economic_de_dezvoltare_zone_rurale

Anexa 9 Lista_localitatilor_aglomerarilor_cu_proiecte_de_investitii_in_apa_uzata_neconforme_

Anexa 10 Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect1

Anexa 11 Declaratie-proprie-raspundere-SUSTENABILITATE

Anexa 12 Declaratie-proprie-raspundere-FINANTARE-SIMILARA

Anexa 13 Declaratie-proprie-raspundere-RAPORTARE

Anexa 14 Procedura de evaluare și selecție a proiectelor

Anexa 15 CE08 Fisa_verificare_conformitate_eligibilita teM8_6B1

Anexa 16 Metodologie_verificare_conformitate_M8_6B 2018

Anexa 17 Metodologie_evaluare_eligibiltate_M8_6B 2018

Anexa 18- CS08 -Fisa_evaluare_criterii_selectie1

Anexa 19 – Metodologie verificare criterii de selectie1