browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

GHIDUL_SOLICITANTULUI M5.6A Sprijinirea înființării de noi activități economice non-agricole + ANEXE 18.09.2019

Posted by on septembrie 18, 2019

Apel M5-6A forma simplificata 18.09.2019

GHIDUL_SOLICITANTULUI M5.6A Sprijinirea înființării de noi activități economice non-agricole 18.09.2019

Anexa 1 Cerere Finantare M5.6A EXCEL

Anexa-2-Model Plan de Afaceri M5.6A corespondent sM6.2

Anexa 3- Contract_de_Finantare

Anexa 4 Procedura-de-evaluare-și-selecție-a-proiectelor-depuse-în-cadrul-SDL

Anexa 5 FISA MASURII M5.6A

Anexa 6.1 -Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa 6.2-Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)_

Anexa 6.3-Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate

Anexa 6.4-Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02

Anexa 7-Lista_codurilor_CAEN_eligibile

Anexa 8-Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor

Anexa 9-Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat

Anexa 10-Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice

Anexa 11-Lista_ariilor_naturale_protejate

Anexa 12-Instructiuni_evitare_conditii_artificiale 

Anexa-13-Declaratie-raportare-GAL-TAM-

Anexa-14-CE05-Fisa-de-verificare-a-conformitatii-si-eligibilitatii-M5.6A

Anexa-15-Metodologie-verificare-conformitate-M6

Anexa-16-Metodologie-verificare-eligibilitate-M5

Anexa 17 CS05 Fisa_evaluare_criterii_selectie_M5.6A

Anexa-18-METODOLOGIE-VERIFICARE-CRITERII-DE-SELECTIE-M5

Anexa 19 Declarație pe propria răspundere sprijin forfetar

Anexa-20-Declaratie-creare-loc-de-munca