browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

GHIDUL SOLICITANTULUI M5.6A SI ANEXE Sprijinirea infiintarii de noi activitati economice non-agricole

Posted by on august 9, 2017

ERATA la apelul de selectie-forma detaliata, fisa de verificare a criteriilor de selectie si cererea de finantare pentru masura M56A Sprijinirea înfiinţării de noi activităţi economice non agricole

Anexa 1 Cerere de finantare M5.6A EXCEL dupa ERATA

Anexa 1 – Cerere Finantare masura M5.6A – dupa ERATA

Anexa 1- Cerere Finantare masura M5.6A

Anexa-2-Model Plan de Afaceri M5.6A corespondent sM6.2

Anexa 3- Contract_de_Finantare

Anexa 4- Procedura de evaluare si selectie proiecte

Anexa 5 _ Fisa masurii M5.6A

Anexa 6.1 -Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa 6.2-Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)_

Anexa 6.3-Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate

Anexa 6.4-Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02

Anexa 7-Lista_codurilor_CAEN_eligibile_19.04.2017

Anexa 8-Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor

Anexa 9-Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat

Anexa 10-Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice

Anexa 11-Lista_ariilor_naturale_protejate

Anexa 12-Instructiuni_evitare_conditii_artificiale

Anexa-13-Declaratie-raportare-GAL1

Anexa-14-CE05-Fisa-de-verificare-a-conformitatii-si-eligibilitatii

Anexa-15-Metodologie-verificare-conformitate

Anexa-16-Metodologie-verificare-eligibilitate-1

Anexa 17- CS05 -Fisa_evaluare_criterii_selectie – dupa ERATA

Anexa 17- CS05 -Fisa_evaluare_criterii_selectie

Anexa-18-METODOLOGIE-VERIFICARE-CRITERII-DE-SELECTIE

Anexa-21-Declaratii-angajament-raportare-GAL-creare-loc-de-munca-2

GHIDUL SOLICITANTULUI M5.6A – Sprijinirea înființării de noi activități economice non-agricole