browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ghidul Solicitantului M6.6A „Investiții pentru crearea și dezvoltarea de activități neagricole” + ANEXE 01.04.2019

Posted by on aprilie 1, 2019

Apel Selectie M6.6A FORMA detaliata 01.04.2019

Ghidul Solicitantului M6.6A 2019 Investiții pentru crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Anexa 1 Cerere Finantare M6.6A EXCEL vers martie 2019

Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari_

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

Anexa_3_-_Model_Contract_de_Finantare_sM6.4

Anexa 4 Procedura-de-evaluare-și-selecție-a-proiectelor-depuse-în-cadrul-SDL

Anexa 5 FISA MASURII M6.6A 2019

Anexa_5.1_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private

Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_

Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_

Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor

Anexa_9_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat

Anexa_10_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice

Anexa_11_Lista_ariilor_naturale_protejate

Anexa_12_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_sM6.4

Anexa-13-Metodologie-de-verificare-criterii-de-selectie M6 2019

ANEXA_14_Metodologie_verificare_conformitate_M6 2019

ANEXA_15_Metodologie_evaluare_eligibiltate_M6 2019

ANEXA_16_Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-selectie-M6 2019

ANEXA_17_Metodologie_evaluare_criterii_selectie_M6 2019