browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

GHIDUL SOLICITANTULUI M8.6B „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” +ANEXE VERS IUNIE 2019 (18.06.2019)

Posted by on iunie 19, 2019

Apel M8 6B FORMA simplificata 18.06.2019

Ghidul Solicitantului M8-6B Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” 18.06.2019

Anexa-1-Cerere-de-finantare-M8.6B-EXCEL

Anexa 2 Studiul_de_Fezabilitate Anexa 2.1Memoriu-Justificativ

Anexa 3 Lista_localitati_din_Zona_Montana

Anexa 4 Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa 5 Raport-privind-utilizarea-fondurilor

Anexa 6 Fisa Masurii M8.6B 2019

Anexa 7 Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3

Anexa 8 Studiu_potential_socio_economic_de_dezvoltare_zone_rurale

Anexa 9 Lista_localitatilor_aglomerarilor_cu_proiecte_de_investitii_in_apa_uzata_neconforme_

Anexa 10 Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect1

Anexa 11 Declaratie-proprie-raspundere-SUSTENABILITATE

Anexa 12 Declaratie-proprie-raspundere-FINANTARE-SIMILARA

Anexa 13 Declaratie-proprie-raspundere-RAPORTARE

Anexa 14 Procedura-de-evaluare-și-selecție-a-proiectelor-depuse-în-cadrul-SDL

Anexa 15 CE08 Fisa verificare conformitate si elgibilitate M8.6B

Anexa 16 Metodologie verificare conformitate M8.6B

Anexa 17 Metodologie verificare eligibilitate M8.6B

Anexa 18 CS08 Fisa evaluare criterii de selectie M8.6B

Anexa 19 Metodologie verificare criterii de selectie M8.6B