browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ghidul Solicitantului

Ghidul Solicitantului M7.6A Investitii pentru ocuparea grupurilor marginalizate vers 13.03.2020 + ANEXE

Ghidul Solicitantului M8-6B Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” vers 10.03.2020 + ANEXE

Ghidul Solicitantului M10.6B Investiții pentru educația copiilor din grupurile marginalizate + ANEXE vers 18.11.2019

GHIDUL_SOLICITANTULUI M5.6A Sprijinirea înființării de noi activități economice non-agricole + ANEXE 18.09.2019

GHIDUL SOLICITANTULUI M8.6B „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” +ANEXE VERS IUNIE 2019 (18.06.2019)

GHIDUL SOLICITANTULUI M5.6A „Sprijinirea înființării de noi activități economice non-agricole” + ANEXE VERS IUNIE 2019 (18.06.2019)

Ghidul Solicitantului M6.6A „Investiții pentru crearea și dezvoltarea de activități neagricole” + ANEXE 01.04.2019

http://gal-tam.ro/ghidul-solicitantului-m4-3a-2019-sprijin-pentru-infiintarea-si-dezvoltarea-de-structuri-asociative-anexe/

Ghidul Solicitantului M7.6A Investitii pentru ocuparea grupurilor marginalizate + ANEXE 21.02.2019

http://gal-tam.ro/ghidul-solicitantului-m10-6b-2019-investitii-pentru-educatia-copiilor-din-grupurile-marginalizate-anexe/