browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: ghidul solicitantului

GHIDUL_SOLICITANTULUI M5.6A Sprijinirea înființării de noi activități economice non-agricole + ANEXE 18.09.2019

Apel M5-6A forma simplificata 18.09.2019 GHIDUL_SOLICITANTULUI M5.6A Sprijinirea înființării de noi activități economice non-agricole 18.09.2019 Anexa 1 Cerere Finantare M5.6A EXCEL Anexa-2-Model Plan de Afaceri M5.6A corespondent sM6.2 Anexa 3- Contract_de_Finantare Anexa 4 Procedura-de-evaluare-și-selecție-a-proiectelor-depuse-în-cadrul-SDL Anexa 5 FISA MASURII M5.6A Anexa 6.1 -Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica Anexa 6.2-Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)_ Anexa 6.3-Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate Anexa 6.4-Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02 Anexa 7-Lista_codurilor_CAEN_eligibile Anexa 8-Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor Anexa 9-Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat Anexa … Continue reading »

Categories: Articole | Tags: , , , , , | Comentariile sunt închise pentru GHIDUL_SOLICITANTULUI M5.6A Sprijinirea înființării de noi activități economice non-agricole + ANEXE 18.09.2019

GHIDUL SOLICITANTULUI M10.6B si ANEXE – Investiții pentru educația copiilor din grupurile marginalizate FEBR 2018 + ANEXE

GHIDUL SOLICITANTULUI M10.6B Investiții pentru educația copiilor din grupurile marginalizate FEBR 2018 Anexa1 Cerere de Finantare masura M10.6B Excel Anexa 1-Cerere-de-Finanțare-pentru-proiecte-de-servicii Anexa 1-Cerere-Finantare-investitii Anexa 2-Studiul-de-Fezabilitate-_editabil Anexa 3 Memoriu-Justificativ Anexa 4 Recomandari_analiza_cost-beneficiu Anexa 5-Fisa masurii M10.6B Anexa 6 -Model-Hotarare-consiliu-local-privind-implementare_proiect Anexa 7 Declaratie-proprie-raspundere-SUSTENABILITATE Anexa 8 Declaratie-proprie-raspundere-FINANTARE-SIMILARA Anexa 9 Declaratie-proprie-raspundere-RAPORTARE Anexa 10-Procedura de evaluare si selectie proiecte Anexa … Continue reading »

Categories: Articole | Tags: , , , | Comentariile sunt închise pentru GHIDUL SOLICITANTULUI M10.6B si ANEXE – Investiții pentru educația copiilor din grupurile marginalizate FEBR 2018 + ANEXE

GHIDUL SOLICITANTULUI M7.6A Investiţii pentru ocuparea grupurilor marginalizate FEBR 2018 + ANEXE

GHIDUL SOLICITANTULUI M7.6A FEBR 2018 INVESTITII PENTRU OCUPAREA GRUPURILOR MARGINALIZATE Anexa 1-Cerere-de-Finanțare-pentru-proiecte-de-servicii Anexa 1-Cerere-Finantare-investitii Anexa 2-Studiul-de-Fezabilitate-_editabil Anexa 3 Memoriu-Justificativ Anexa 4 Recomandari_analiza_cost-beneficiu Anexa 5- Fisa masurii M7.6A Anexa 6 -Model-Hotarare-consiliu-local-privind-implementare_proiect Anexa 7 Declaratie-proprie-raspundere-SUSTENABILITATE Anexa 8 Declaratie-proprie-raspundere-FINANTARE-SIMILARA Anexa 9 Declaratie-proprie-raspundere-RAPORTARE Anexa 10- Procedura de evaluare si selectie proiecte Anexa 11 CE07 Fisa-de-verificare-a-conformitatii si eligibilitatii Anexa 12 … Continue reading »

Categories: Articole | Tags: , , , | Comentariile sunt închise pentru GHIDUL SOLICITANTULUI M7.6A Investiţii pentru ocuparea grupurilor marginalizate FEBR 2018 + ANEXE

GHIDUL SOLICITANTULUI M4.3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative+ ANEXE VERS. FEBR. 2018

GHIDUL SOLICITANTULUI M4.3A FEBR 2018 Anexa 1 Cerere de finantare M4.3A – pentru proiecte de investitii EXCEL Anexa 1 Cerere de finantare M4.3A proiecte investitii Anexa 1 Cerere de finantare M4.3A proiecte servicii Anexa 2-Contract-de-finantare 2018 Anexa-3-Fisa-masurii M4.3A Anexa 4-Procedura de evaluare si selectie proiecte Anexa 5-Model-plan-marketing Anexa 6-Acord-de-cooperare-pentru-constituire-Parteneriat Anexa 7-Declaratie pe proprie raspundere de … Continue reading »

Categories: Articole | Tags: , , | Comentariile sunt închise pentru GHIDUL SOLICITANTULUI M4.3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative+ ANEXE VERS. FEBR. 2018

GHIDUL SOLICITANTULUI M2.2B INSTALARE TINERI FERMIERI + ANEXE VERS. FEBR. 2018

GHIDUL SOLICITANTULUI M2.2B INSTALAREA TINERILOR FERMIERI FEBR. 2018 Anexa 1 – Cerere Finantare M2.2B – corespondent sm 6.1 (EXCEL) Anexa-2-Plan_de_Afaceri_M2-2B_2018 Anexa 3-Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole_2017 Anexa 3.1-Codul_bunelor_practici_agricole ANEXA 4-UG_nr.3_2015_aprobare_scheme_plati_2015_2020 ANEXA 5-areale_Subprogramul_Tematic_Pomicol_6.1 Anexa 6-OMADR_nr._397_2003_pentru_a__podgorii_si_centre_viticole Anexa 7-_ORDIN_nr._247_2012_pentru_aprobarea_listei_DOC_si_IG Anexa-8-Fisa-masurii-M2_2B Anexa 9- Procedura de evaluare si selectie proiecte Anexa 10-Angajament-competente-2 Anexa 11-Declaratie-solicitant-2 Anexa 12-Declaratie-exploatatie-2 Anexa 13-Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ Anexa 14-Lista_raselor_autohtone_(indigene)_eliberata_de_ANZ Anexa 15-zone_normale__cu_constrangeri_specifice_si_semnificative_sM6.1 ANEXA 16-Instructiuni_privind_evitarea_crearii_de_cond_artificiale … Continue reading »

Categories: Articole | Tags: , , | Comentariile sunt închise pentru GHIDUL SOLICITANTULUI M2.2B INSTALARE TINERI FERMIERI + ANEXE VERS. FEBR. 2018

GHIDUL SOLICITANTULUI M10.6B si ANEXE – Investiții pentru educația copiilor din grupurile marginalizate

Anexa 1-Cerere-de-Finanțare-pentru-proiecte-de-servicii M10.6B Anexa 1-Cerere-Finantare-investitii M10.6B Anexa 2-Studiul-de-Fezabilitate-_editabil Anexa 3 Memoriu-Justificativ Anexa 4 Recomandari_analiza_cost-beneficiu Anexa 5-Fisa masurii M10.6B Anexa 6 -Model-Hotarare-consiliu-local-privind-implementare_proiect Anexa 7 Declaratie-proprie-raspundere-SUSTENABILITATE Anexa 8 Declaratie-proprie-raspundere-FINANTARE-SIMILARA Anexa 9 Declaratie-proprie-raspundere-RAPORTARE Anexa 10-Procedura de evaluare si selectie proiecte Anexa 11 CE10 Fisa-de-verificare-a-conformitatii si eligibilitatii Anexa 12 Metodologia de verificare a conformitatii Anexa13 Metodologia de verificare a … Continue reading »

Categories: Articole | Tags: , , , , | Comentariile sunt închise pentru GHIDUL SOLICITANTULUI M10.6B si ANEXE – Investiții pentru educația copiilor din grupurile marginalizate

GHIDUL SOLICITANTULUI M1.2A si ANEXE – Modernizarea exploatațiilor agricole

Anexa 1 Cerere de finantare M1.2A EXCEL Anexa 1-Cerere Finantare M1.2A – corespondent sM 4.1 Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008 Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016 Anexa_3_Lista_UAT_din_zone_cu_constrangeri_semnificative Anexa_3_Lista_UAT_din_zone_cu_constrangeri_specifice Anexa_3_Lista_UAT_din_zonele_montane_(ZM) Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015 Anexa_5_Sinteza_studiului_privind_Zonarea_potentialului_de_productie_agricola_ Anexa_6_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ ANEXA_6_Lista_rase_autohtone_(indigene) Anexa_7_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole ANEXA_8_Codul_de_bune_practici_agricole_dec_2016 Anexa_9_Declaratie-proprie-raspundere Anexa_10_Fisa masurii M1-2A Anexa_11_Lista_actelor_normative_utile_sM_4.1 Anexa_12_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020 ANEXA_13_Lista_UAT_din_arealul_de_implementare_al_ITI Anexa_14__Zone_Vulnerabile_la_Nitrati_(ZVN)_conform_Ordinului_1552 Anexa_15_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII Anexa_16_Declaratie-proprie-raspundere-RAPORTARE-1 Anexa 17 CE01 – Fisa evaluare conformitate si eligibilitate Anexa 18 Metodologie conformitate M1-2A Anexa 19 Metodologie eligibilitate M1 … Continue reading »

Categories: Articole | Tags: , , , , , | Comentariile sunt închise pentru GHIDUL SOLICITANTULUI M1.2A si ANEXE – Modernizarea exploatațiilor agricole

GHIDUL SOLICITANTULUI M8.6B si ANEXE Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Anexa 1 Cerere de finantare M8.6B EXCEL Anexa 1- Cerere Finantare M8.6B – corespondent sM 7.2 Anexa 2 Studiul_de_Fezabilitate Anexa 2.1Memoriu-Justificativ Anexa 3 Lista_localitati_din_Zona_Montana Anexa 4 Recomandari_analiza_cost-beneficiu Anexa 5 Raport-privind-utilizarea-fondurilor Anexa 6-Fisa masurii M8_6B Anexa 7 Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3 Anexa 8 Studiu_potential_socio_economic_de_dezvoltare_zone_rurale Anexa 9 Lista_localitatilor_aglomerarilor_cu_proiecte_de_investitii_in_apa_uzata_neconforme_ Anexa 10 Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect Anexa 11 Declaratie-proprie-raspundere-SUSTENABILITATE Anexa 12 Declaratie-proprie-raspundere-FINANTARE-SIMILARA Anexa 13 Declaratie-proprie-raspundere-RAPORTARE … Continue reading »

Categories: Articole | Tags: , , , , , | Comentariile sunt închise pentru GHIDUL SOLICITANTULUI M8.6B si ANEXE Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică